7. oktober

Mezzosopran Ingeborg Schübeler Gillebo | Elevar frå musikklinja ved Vinstra VGS

Musikalsk reunion og fråspark! Elevar frå musikk-og danselinja ved Vinstra vidaregåande skule opptrer saman med tidlegare elev og musikkfestens eigen kunstnerisk ansvarleg – mezzosopran Ingeborg Scübeler Gillebo.

Scena er låven på Rudi Gard – ein arena for både store namn og store talent, kjend for å dyrke gode opplevingar for nær alle sansar. Så og i kveld!