7. oktober

Ingeborg Schübeler Gillebo og elevar frå musikklinja ved Vinstra videregåande skule

Elevar frå musikk-og danselinja ved Vinstra vidaregåande skule opptrer saman med tidlegare elev og musikkfestens eigen Ingeborg Scübeler Gillebo.