Ung musikkfest i 2022!

I samarbeid med FolkRekrutt har Gudbrandsdal Musikkfest invitert born og unge frå heile Gudbrandsdalen til ei musikalsk mobilisering som kulminerar i storstilt symfoni med Kringkastingsorkesteret den 30. september 2022. Før denne storkonserten skal dei varme opp både seg sjøl og publikum med konsertar i Lom, Dovre og Ringebu helga 16. – 18. september, saman med ein av instruktørane sine, Bjørn Kåre Odde. 

UNGT TALENT: Lesja barnekor under mesterkonserten i Lesja kirke under Gudbrandsdal musikkfest 2021. Foto: Bård Gundersen.

Gudbrandsdal Musikkfest har saman med Folkrekrutt invitert kulturskular og spelemannslag i heile Gudbrandsdalen til deltaking i eit fordjupningsarbeid med utgangspunkt i musikkarven etter komponisten Ole Hjellemo frå Dovre. Med det allereie sterke musikkmiljøet  som finnes lokalt i kommunane ynskjer vi å skape ein felles inspirasjonsarena for barn og unge der både folkemusikken og kunstmusikken er representert. Resultatet av arbeidet neste år vil vera ein serie med lokale konsertar og til slutt ein felles festkonsert med Kringkastingsorkesteret (KORK) den 30. september 2022.

Kulturskoler og spelemannslag i heile Gudbrandsdalen

I samarbeid med, og etter initiativ frå dirigent Elsine Haugstad vil Musikkfesten sette i gang et felles fordjupningsprosjekt med elevar i kulturskolar, spelemannslag og folkemusikklinja på Vinstra, som munnar ut i historiefortelljande konsertar spredt i kommunane, og til slutt ein storstilt festkonsert med Kringkastningsorkesteret under Gudbrandsdal Musikkfest. Stoffet skal sentrerast rundt Ole Hjellemo, og vil betone nettopp den sjangermessige tospråkligheita hans, og passar difor godt inn i både festivalens kjerne og målet med deltakande aktivitetar for barn og unge.

 

Barn og unge fra småskule til vidaregåande skule

I samarbeid med Folk Rekrutt inviterar Gudbrandsdal Musikkfest alle strykarar i kulturskular og spelemannslag til å være med, og vil også innlemme sang-, belg- og danseelever på festkonserten i september 2022. I formidlingskonsertserien er gruppar frå folkemusikklinja, kulturskoler og spelemannslag sentrale utøvarar i lag med etablerte musikarar. 

For meir informasjon om kurs, arena og instruktørar: FolkRekrutt | Folkemusikkprogram for ungdommar i Gudbrandsdalen

Ole Hjellemo

Ein ypparleg representant for både klassisk og folkemusikk. Hjellemo var både spelemann og klassisk komponist, orkestermusikar i Opera Comique og underviste mellom anna Sparre-Olsen på Musikkonservatoriet. I dag er han kjend som kjelde for folkemusikken, medan orkester- og kammerverkane har falt utanom, til tross for mange oppføringar i norske og skandinaviske orkester i hans levetid. Fem symfoniar, ein felekonsert og kortare fantasiar spenn stilistisk frå det velkjende nasjonalromantiske og springleikbearbeidelsar, til ein svært fri og fantasifull stil, med enorme lerret og ein episk klangverden.

Deltaking:

Påmeldingsfristen er ute og over 70 deltakarar er påmeldte. Vi gler oss til å høyre alle framover! 

Tusen takk!

Stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som gjer Gudbrandsdalen i symfoni mogleg!

Gudbrandsdalen i symfoni – gled deg til å oppleve KORK og ungt talent frå heile dalen !