Ung musikkfest i 2022!

I samarbeid med KORK gler Gudbrandsdal Musikkfest seg til å invitere born og unge frå heile Gudbrandsdalen til ei musikalsk mobilisering som kulminerar i storstilt symfoni hausten 2022.

UNGT TALENT: Lesja barnekor under mesterkonserten i Lesja kirke under Gudbrandsdal musikkfest 2021. Foto: Bård Gundersen.

Gudbrandsdal Musikkfest har invitert kulturskular og spelemannslag i heile Gudbrandsdalen til deltaking i eit fordjupningsarbeid med utgangspunkt i musikkarven etter komponisten Ole Hjellemo frå Dovre. Med det allereie sterke musikkmiljøet  som finnes lokalt i kommunane ynskjer vi å skape ein felles inspirasjonsarena for barn og unge der både folkemusikken og kunstmusikken er representert. Resultatet av arbeidet neste år vil vera ein serie med lokale konsertar på våren og til slutt ein felles festkonsert med Kringkastingsorkesteret (KORK) den 30. september 2022.

Kulturskoler og spelemannslag i heile Gudbrandsdalen

I samarbeid med, og etter initiativ frå dirigent Elsine Haugstad vil Musikkfesten sette i gang et felles fordjupningsprosjekt med elevar i kulturskolar, spelemannslag og folkemusikklinja på Vinstra, som munnar ut i historiefortelljande konsertar spredt i kommunane, og til slutt ein storstilt festkonsert med samspill med Kringkastningsorkesteret under Gudbrandsdal Musikkfest. Stoffet skal sentrerast rundt Ole Hjellemo, og vil betone nettopp den sjangermessige tospråkligheita hans, og passar difor godt inn i både festivalens kjerne og målet med deltakande aktivitetar for barn og unge.

 

Barn og unge fra småskule til vidaregåande skule

Gudbrandsdal Musikkfest inviterar alle strykarar i kulturskular og spelemannslag til å være med, og vil også innlemme sang-, belg- og danseelever i fellesnumre på festkonserten i september 2022. I formidlingskonsertserien er gruppar frå folkemusikklinja, kulturskoler og spelemannslag sentrale utøvarar i lag med etablerte musikarar. 

Ole Hjellemo

Ein ypparleg representant for både klassisk og folkemusikk. Hjellemo var både spelemann og klassisk komponist, orkestermusikar i Opera Comique og underviste mellom anna Sparre-Olsen på Musikkonservatoriet. I dag er han kjend som kjelde for folkemusikken, medan orkester- og kammerverkane har falt utanom, til tross for mange oppføringar i norske og skandinaviske orkester i hans levetid. Fem symfoniar, ein felekonsert og kortare fantasiar spenn stilistisk frå det velkjende nasjonalromantiske og springleikbearbeidelsar, til ein svært fri og fantasifull stil, med enorme lerret og ein episk klangverden.

Vil dykk delta? 

Ta kontakt med kunstenerisk leiar Elsine Haugstad på telefon 482 47 465!

Tusen takk!

Stor takk til Sparebankstiftelsen DNB som gjer Gudbrandsdalen i symfoni mogleg!

Gudbrandsdalen i symfoni – gled deg til å oppleve KORK og ungt talent frå heile dalen !