7. – 10. OKTOBER 2021

16 konsertar | Heile Gudbrandsdalen | 4 dagar

Gudbrandsdalen i gullskrift

Gudbrandsdal Musikkfest er attende med framifrå artistar og verstskap, eventyrlege måltid og overnatting!

Gudbrandsdal Musikkfest skal skape magiske augneblikk der publikum får møte det beste av vår eigen musikktradisjon i samspel med perler frå det klassiske repertoaret.

Konsertane foregår midt i det Gudbrandsdalske kulturlandskapet, på intime arenaer med sjel og historie.

I lag med dei beste vertskapa vi har for overnatting og matopplevingar er det ei glede å invitere til ny musikkfest i haustferien 7.–10. oktober 2021. 

Velkome til eventyr for alle sansar!

PROGRAM

ARENAER

KONSERTPAKKER

Arenaer med særpreg

Gudbrandsdalen er tjærebrune tømmerveggar i eventyrlege kulturlandskap – og veldig mykje meir. Gudbrandsdal Musikkfest ynskjer å dyrke eit mangfald av uttrykksformer også når det gjeld valg av konsertlokalar. Festivalen inviterer derfor til «konserthus» over hele spekteret – frå moderne arkitektoniske ikonbygg via industrihallar, kunstnarheim og museumsfoajear – til tømmerveggar og akantus.

Artistar med lidenskap

Musikkfestprogrammet presenterar utøvarar i det ypperte sjiktet innan klassisk musikk og nordisk folkemusikk, og er fyste kammermusikkfestival i Norge som sidestiller desse to musikkformene. Inspirasjonen henter vi tilbake til pionerene Ole Bull og Edvard Grieg som begge bevega seg i dette spanande musikalske og geografiske landskapet med stor lidenskap.

Kunstnerisk råd

Gudbrandsdal Musikkfest har vore så heldige å få med oss Ingeborg Gillebo og Peter Szilvay i vårt kunsteriske råd. 

Ingeborg Gillebo er ein etterspurt mezzo-sopran, som har opptrådt på Metropolitan Opera New York, Oper Zürich, Bayreuth Festival, Theater an der Wien, Théâtre du Capitole de Toulouse, Opéra Royal de Versailles og Operaen i Oslo.

Peter Szilvay er ein av Norges mest ettertrakta dirigentar, og opptrer ofte både på operascenen og framfor store  orkestre. 

Samarbeidspartnere

Offentlege bidragsytere:

Norsk kulturråd
Innlandet fylkeskommune
Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal
Lillehammer Interkommunalt politisk råd
Lom kommune
Nord-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Ringebu kommune
Vågå kommune
Lillehammer kommune