27. september – 29. september 2024

Femårsjubileum!

Gudbrandsdalen i gullskrift

 Sju konsertar | Heile Gudbrandsdalen | 3 dagar

Gudbrandsdal Musikkfest speler opp til femårsjubileum med framifrå artistar og vertskap, forunderlege konsertarenaer og herlege måltid i bygd, by og fjellheim!

Gudbrandsdal Musikkfest byr på magiske augneblikk der publikum og artistar får møte det beste av vår eigen musikktradisjon i samspel med perler frå det klassiske repertoaret.

I jubileumsåret legg vi sjølvsagt lista endå høgare – med nye storsatsingar som låveballet Gudbrandsfest midt i Dalenes Dal og formidable Mozarts Requiem framført i Lillehammer Kirke. Gjennom heile året fram til musikkfesten tek lokale ungdommer del i talentprogram med toppartistar frå Barokksolistene – som munnar ut i framføring på Gudbrandsdalen sine to største kulturscener: Tinde Fabrikk og Rudi Gard.

Konsertane foregår midt i det Gudbrandsdalske kulturlandskapet, på intime arenaer med sjel og historie. 

Vil du vere med så heng på – til eventyr for alle sansar!

Tinde Jubileumskonserten 2024

Få med deg haustens musikalske høgdepunkt i Nordens største hyttefabrikk midt i Gudbrandsdalen. Vi toppar musikkfesten og jubileet med tidenes mest sprudlande stjernerekke av solistar frå aller øvste hylle!

Nyheit! Gudbrandsfest!

Legg laurdagskvelden til Rudi Gard og legendarisk låting og låveball. Årets høgdepunkt!

Nyheit! Talentprogram for ungdom

I samarbeid med stjernesolistar inviterer Gudbrandsdal Musikkfest lokal ungdom til talentprogram heile året fram til Gudbrandsdal Musikkfest. Fire helgesamlingar kulminerar i opptreden under Tindekonserten og oppvarming til Gudbrandsfest på Rudi Gard.

PROGRAM

ARTISTAR

ARENAER

«I dag vågar vi påstanden at hundrevis av døler har det litt annleis inni seg enn dei hadde før helga.

Det er lett å tenkje at nokon kanskje har det litt betre, til og med. At dei er litt nærare seg sjølve, på eit vis. Kjenner seg heime. Og kjenner på rikdom utan tanke på kva dei eig og ikkje eig» 

                                                       – Leiar i avisa GD september 2023

   Arenaer med særpreg

Gudbrandsdalen er tjærebrune tømmerveggar i eventyrlege kulturlandskap – og veldig mykje meir. Gudbrandsdal Musikkfest ynskjer å dyrke eit mangfald av uttrykksformer også når det gjeld valg av konsertlokalar. Festivalen inviterer derfor til «konserthus» over hele spekteret – frå moderne arkitektoniske ikonbygg via industrihallar, kunstnarheim og museumsfoajear – til tømmerveggar og akantus.

Artistar med lidenskap

Musikkfestprogrammet presenterar utøvarar i det ypperte sjiktet innan klassisk musikk og nordisk folkemusikk, og er fyste kammermusikkfestival i Norge som sidestiller desse to musikkformene. Inspirasjonen henter vi tilbake til pionerene Ole Bull og Edvard Grieg som begge bevega seg i dette spanande musikalske og geografiske landskapet med stor lidenskap.

Samarbeidspartnere: