Kontakt:

Vivian Haverstadløkken

Dagleg leiar

995 01 910

post@gudbrandsfest.no 

Følg oss:

Instagram

Facebook

Billetter

Gudbrandsdal Musikkfest har vorte ei festivalveke heile Gudbrandsdalen og Lillehammer kan vere stolte av. Haustens fest leverte kulturopplevingar på høgt internasjonalt nivå. Samspelet mellom profesjonelle og amatørar, det lokale og nasjonale og det nye med det gamle gjer dette til eit heilt spesielt arrangement.

                                          – Midt-Gudbrandsdal Næringsforening

Styre og administrasjon Gudbrandsdal Musikkfest.

Bak frå venstre: Arve Tellefsen, Ingeborg Gillebo, Ragnhild Hemsing (ikkje med i styret), Kjetil Bjerkestrand og Vegard Moshagen, 

Foran frå venstre: Peter Szilvay, Øystein Rudi, Vivian Haverstadløkken (dagleg leiar).

Styrleiar Bjarne Slapgard og marknadsansvarleg Sigurd Rønningen tek ikkje del på bilete. 

Samarbeidspartnere:

Offentlege bidragsytere:

Lillehammer kommune
Lom kommune
Dovre kommune                                                                     
Nord-Fron kommune
Sør-Fron kommune
Ringebu kommune
Vågå kommune

Innlandet fylkeskommune

Interkommunalt politisk råd Nord-Gudbrandsdalen

Regionrådet for Midt-Gudbrandsdalen