Lesja Kyrkje

Lesja kyrkje er hovudkyrkja i Leskja prestegjeld og ligg på ei lita høgde sentralt i bygda med Lesja bygdemuseum som næraste nabo. Kyrkja vart bygd på denne staden i åra 1748-49 og vigsla 20. juni 1750. Ho fekk da namnet Betel og er viden kjend for sine mange og vakre treutskjæringar. Den eldre hovudkyrkja var truleg ei stavkyrkje som låg nokre hundre meter nedafor nåverande kyrkjetomt, ned mot vatnet som sidan vart drenert vekk for å frigjere jordbruksland. Kyrkja er soknkekyrkja for Lesja sogn og var tidlegare hovudkyrkje i Lesja prestegjeld.

Velkome til kyrkjekonsert i fremste praktbygget i Lesja!

 

Konserter

STEMMER FRÅ DAL OG FJELL | Lesja

Lesja Kyrkje
28. September

Les mer
Billett