Hjerleid Handverkskole

Hjerleid skule og handverksenter driftar og utviklar vidaregåande opplæring i tradisjonshandverk.

Hjerleid Handverksskole vart etablert attende i 1886 på ei tid da det vart det oppretta handverk- og husflidsskular for ungdom over heile landet for å ta vare på folkekunsten når industrialiseringa overtok mange arbeidsoppgåver frå handverkarane. Hjerleid var eit viktig utdanningstilbod i ei fattig fjellbygd, og etter kvart søkte ungdom seg dit frå heile Gudbrandsdalen.

I dag har skolen godkjenning for inntil 90 elevar i tradisjonshandverksfag. For å sikre rekrutteringen til desse verneverdige faga kan skulen ta inn elevar frå heile landet og inntil 30 vaksne elevar. Hjerleid skule og handverksenter er i dag eit kompetansesenter for tradisjonshandverk og bygningsvern, og har eit ynskje om fleire etablerte verkstadar i lokala og visjonar om samlokalisering av skapande virksomheiter på Hjerleid.

Adresse:
Jøndalsvegen 3B
2662 Dovre

Konserter