Gudbrandsdal Musikkfest 2021

Augeblikk og musikalske minne

Alle foto: Bård Gundersen