Gudbrandsdal Musikkfest 2017

Augeblikk og musikalske minne

Alle foto: Bård Gundersen