Wolfgang Plagge

Komponist, pianist og musikkformidlar Wolfgang Plagge skreiv sine fyrste komposisjonar allereie som tolvåring, og har gjennom ein omfangsrik og spanande karriere vist seg som ein særs vidfemnande og mangesidig musikar. Han har blant anna dyrka ei genuin interesse for tidlegmusikk, og har ei evne til å formidle både dei store linene og dei kuriøse detaljane frå musikkhistoria med innleving og høgt presisjonsnivå. Plagge vart kjent som eit vidunderbarn da han vann Ungdommens Pianomesterskap berre 11 år gamal og debuterte som pianist året etter. Han har i vaksen alder virka vel så mykje som komponist og har komponert meir enn 130 verker. Som komponist har han ei omfattande produksjon med en verkliste som spenner fra liturgisk musikk til symfoniske verker. Hoveddelen består imidlertid av klaver- og kammermusikk. Wolfgang Plagge er professor ved Norges musikkhøgskole.