Håvard Svendsrud

Håvard Svendsrud er trekkspelar utdanna ved Barratt Dues Musikkinstitutt. Vann den nordiske finalen i Frosini Grand Prix i 1993, og er ein sterkt etterspurt og hyppig nytta artist i radio og fjernsyn, som solist og «menig musiker». Svendsrud har vore solist med ulike orkestre, som Stavanger Symfoniorkester, Bærum Symfoniorkester og Forsvarets Musikkorps.