Hanne & Synne Kjøk

Folkemusikalsk radarpar med mange strengar.

Tvillingsystrene Hanne og Synne Kjøk frå Garmo er flaska opp på folkemusikk og i lag om det meste: Fele, vokal, dans og lagspel. Til meistermøtet i Lom bygdamuseum Presthaugen speler systrene Kjøk opp som doble medaljevinnarar frå Landsfestivalen i Førde.

På musikkfestkonserten «Meistermøte mellom tre dalføre» set tre framifrå spelemenn frå Gudbrandsdalen, Valdres og Østerdalen kvarandre i stemne:

Gudbrandsdalen | Tom Willy Rustad | Multiintstrumentalist og fersk kongepokalvinnar

Østerdalen | Olav Kjernmoen | Felespelar som let på mange strengar – mellom anna i folkemusikktrioen Frak, Alvdal Spellmannslag, Strømmen Spellmannslag, Berja Folkrock og Travellin Imbesiles.

Valdres | Jan Beitohaugen Granli | Seksdobbel vinnar av Landskappleiken. Hardingspelar Granli er kjent som ein framifrå dansespelemann og har vore mykje brukt i ly og lag og på kappleik.

Mellom dei grove tømmerveggene på Glømdalsstugu er vi viss på det kjem til å læte i både låt og latter når desse tre meisterspelemennene og systrene Kjøk set kvarandre i stemne!

Foto: Nils Petter Lotherington