Utgard i Lom

Utgard er storstova og den største samlingsplassen for kultur- og idrettsarrangement i Lom. Det tidlegare samfunnshuset er bygt om og bygt på i to retningar. Komplekset inneheld no kulturstugu med sal og sene, idrettshall, kjøken, kantine, møterom, trimrom, symjehall, garderobar og skulelokale for vidaregåande skule.

 

Konserter