Sør-Fron kirke

Velkome til den unike Gudbrandsdalsdomen! 

Sør-Fron kirke i Gudbrandsdalen er ei åttekanta steinkyrkje oppført i 1792, bygd i Louis XVI-stil. Kyrkja rommar heile 740 personer og har vorte omtala som århundrets store byggverk i Gudbrandsdalen. Andre beskriver interiøret som heilstøypt, ruvande og svært avansert i norsk målestokk. Det grasiøse anlegget er påvirka både av Røros kirke, og av treskurd i Gudbrandsdalen. Kyrkja har same byggmeister som kyrkja i Røros – Svend Aspaas. Det prektige bygget ligg i en slakk dalside der den kvite bygningen med den grøne takryttaren er eit godt synleg landemerke.

Vekome til storkonsert i Sør-Fron kyrkje den 8. oktober!

Konserter