Lillehammer Kirke

Lillehammer kirke fra 1882 ligg i sentrum av byen, like ved Søndre Park og er brukt mykje til konsertar i mange av Lillehammer sine arrangementar. Kyrkja er oppført i nygotisk stil, men etter renovering i 1959 vart nesten heile interiøret i kyrkja endra. Kyrkjas opprinnelege altertavle, en kopi av Adolph Tidemans altertavle i Tyristrand kyrkje, vart da erstatta med eit trerelieff av Maja Refsum med motivet Jesus i Getsemane. I 2007 vart kyrkja sitt interiør på ny endra. Det vart da satt inn eit nytt alterbord på ein platting i skipet, medan korets veggar vart kledd med monotypier av Borgny Farstad Svalastog. Eksteriøret framstår i dag som da kyrkja sto ferdig.

Velkome til konsert med Schubert som tema under Gudbrandsdal Musikkfest!

Konserter

Romanser i kyrkja | Bjelland, Haagenrud, Thorsen, Løvlid, Gimmestad & Stensvold tolkar Schubert

Lillehammer Kirke
09 oktober

Les mer
Billett