Dovre kyrkje

Kyrkjas panser! Dovre kyrkje er original ved at den er av tre, men kledd med skiferplatar. Kyrkja er opprinneleg frå 1700-tallet. Den lafta korskyrkja, som i dag har 250 plassar, vart oppført og tatt i bruk i 1736 med Jesper Mikkelson Rusten som byggmester og innvia den 21. februar 1740 av biskop Niels Dorph, som gav den navnet Zionskyrkja.

Konserter