Sondre Bratland

Songaren Sondre Bratland har vore ein grensesprengjar mellom ulike musikksjangere, og han har såleis fått formidla norsk kvedartradisjon til eit breitt publikum gjennom samarbeid med ei lang rekkje musikarar som blant andre Iver Kleive, Knut Reiersrud, Annbjørg Lien og Oslo Kammerkor. Som utøvar har han ein eineståande formidlingsevne av både tekstinnhald og musikk til songane sine.

Konserter

Meistermøte | Bratland, Kleive, Nyhus, Larsen | Lesja barnekor

https://gudbrandsfest.no/konserter/lesja/
Thursday 07 October 19:00

Meistermøte | Nyhus, Bratland, Kleive & Larsen | Øyer barnekor

https://gudbrandsfest.no/konserter/oyer-kirke/
Friday 08 October 19:00