Iver Kleive

Iver Kleive – Organist, komponist, kirkemusiker, korleder og arrangør.
Ei legende i norsk musikkliv. Ein skapar av en eigen musikalsk sjanger. Ein døråpaer til kirkemusikkens rikdommar. Ein mentor og støttespelar for utallige artistar. Ein inspirerande korleiar og dirigent. Allsidig komponist og suksessrik plateartist. Høyst fortent vart han for sin innsats for norsk musikkliv av H.M. Kongen utnemnd til Ridder 1. klasse av den Kongelige Norske St. Olavs Orden.
Iver Kleive har utanom sitt virke som organist, drive eit allsidig musikalsk arbeid. Frå 1972 og fram til i dag har han medvirka i nærare 200 plateinnspelingar som studiomusikar, komponist og arrangør. Kleive har sitte i juryen ved fleire Spellemannpris-utdelingar. Han har gjort ein vesentlig innsats for at vår folkelege musikktradisjon har kome fram i lyset.

Konserter

Meistermøte | Bratland, Kleive, Nyhus, Larsen | Lesja barnekor

https://gudbrandsfest.no/konserter/lesja/
Thursday 07 October 19:00

Meistermøte | Nyhus, Bratland, Kleive & Larsen | Øyer barnekor

https://gudbrandsfest.no/konserter/oyer-kirke/
Friday 08 October 19:00