Ragnhild Hemsing

Ragnhild Hemsing skiller seg ut blant de stigende stjernene i Norge med et unikt uttrykk, dypt forankret i de rike folkemusikkradisjonene i Norge. De musikalske røttene gjør henne til en av få samtidige artister som forener elementer fra norsk folkemusikk og den klassiske scenen på en ung, frisk og moderne måte.

Konserter

Ragnhild Hemsing // Knut Buen // Solfrid K Grønbeck // Sondre Moshagen

http://gudbrandsfest.no/konserter/bakerens-paradis-liaskueln-i-lom/
Wednesday 07 October 19:00

Ragnhild Hemsing // Astrid Sulheim // Margit Myhr // Solfrid K. Grønbeck

http://gudbrandsfest.no/konserter/toner-i-hoyfjellet/
Thursday 08 October 19:00

Ragnhild Hemsing // Knut Buen // Lie & Rustad // Grønbeck

http://gudbrandsfest.no/konserter/nermo-hotell-oyer/
Friday 09 October 19:00