Gunnhild Tønder

Gunnhild Tønder er en norsk cembalist, med base i København og Oslo. Hun har utbredt konsertvirksomhet som solist, kammermusiker og orkestermusiker over hele Skandinavia og Europa, og er hyppig brukt som continuospiller av ledende orkestre. Gunnhild har sin utdannelse fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, og Sibelius-Akademiet i Helsinki.